Word lid

Wist je dat de meeste mensen graag zingen en dat zij daar niet alleen plezier aan beleven, maar er ook nieuwe energie mee opdoen? Als je dat zingen nu ook nog kan combineren met het uitvoeren van mooie concerten, doe je er ook anderen een groot genoegen mee.

De leden van
Oratoriumkoor Kennemerland in Haarlem kunnen je daar veel over vertellen, bijvoorbeeld dat:
- een goed concert iets heeft van een scheppend gebeuren;
- de muziek en de gezongen teksten steeds meer tot je gaan spreken;
- je al doende veel leert.

Mocht je denken dat je daar een te eenvoudige zanger voor bent, stap dan tóch eens over je schroom heen, wetende dat veel van de leden zo dachten voor ze lid werden.
 
  Uitvoering Brahms' Ein deutsches Requiem, Den Burg 16 april 2016
Je bent van harte welkom als je een repetitie-avond wilt bijwonen!
de repetities worden iedere dinsdagavond gehouden
van 19:45 tot 22:00 uur
in het gebouw 'Zang en Vriendschap',
Jansstraat 74    2011 RW Haarlem

Ps: de minimumcontributie bedraagt € 25 per maand. 
Echtparen, of daarmee gelijkgestelden, betalen samen 1,5 keer dit bedrag.